Bostadsanpassning

Om du på grund av en bestående eller långvarig funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad för att underlätta vardagen kan du söka bidrag för bostadsanpassning hos Öckerö kommun. Det handlar om att du ska kunna sova, sköta hygien, laga mat, äta samt ta dig i och ur bostaden.

Bostadsanpassning görs till dig som på grund av ålder eller funktions­nedsättning har behov av att göra din bostad och närmiljö mer praktisk. Det handlar om att du ska kunna sova, sköta hygien, laga mat, äta samt ta dig i och ur bostaden.

Vem kan få bidrag

Bidrag för bostadsanpassnings är till för att bygga om och individuellt anpassa bostäder, så att personer med funktionsnedsättning kan bo kvar och leva så normalt och självständigt som möjligt, funktionsnedsättningen skall vara bestående. Det är bygg- och miljönämnden som ansvarar för bostadsanpassningsbidrag.

Vissa funktionsnedsättningar kräver inte bostadsanpassning, utan det räcker med bättre hjälpmedel. Kontakta därför först en arbetsterapeut.

Vad kan jag få bidrag för?

Bidrag kan beviljas för anpassning av fasta funktioner i, eller i anslutning till, bostaden. Bidrag ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell som bostad för dig som har en funktionsnedsättning. En arbetsterapeut behöver intyga behovet av anpassning.

Du kan inte få bidrag för lös egendom eller för normalt underhåll. Bidrag ges till en skälig kostnad för att utföra anpassningen. 

Vad händer om jag ska flytta eller bygga nytt?

Kontakta kommunens handläggare innan du skriver på avtalet för en ny bostad för att få veta om du kan räkna med bidrag eller inte. Det kan hända att du inte får bostadsanpassningsbidrag för ändringar i din nya bostad.

När du bygger ett nytt hus ska huset anpassas till din funktionsnedsättning utan stöd av bidrag. Detta är enligt reglerna i plan- och bygglagen. Bidraget är begränsat till vissa väsentliga merkostnader för material eller produkter som endast funktionsnedsatta personer behöver.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnas till kommunen tillsammans med intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig.

Reglerna för bostadsanpassningsbidrag finns i Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222 Länk till annan webbplats.). Det finns också vägledande domar som har förtydligat reglerna. Lagen gäller från 1 juli 2018.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö