Taxor, avgifter och ansökan

Beroende på vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig, utifrån statliga och kommunala regler samt dina ekonomiska förutsättningar.

Enligt Socialtjänstlagen, kap. 8 har kommunen möjlighet att ta ut avgifter för beviljade insatser inom äldreomsorg. Öckerö kommuns avgiftssystem för vård, omsorg och service samt matkostnader har beslutats av kommunfullmäktige. Avgifter och minimibelopp grundar sig på regeringens fastställda prisbasbelopp som fastställs varje år.

Din avgift baseras på din inkomst och de insatser du har. Det utförs en individuell beräkning av din avgift så att den är anpassad till dina ekonomiska förutsättningar.

Ordinärt boende

Här kan du läsa om avgifter för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagverksamhet och korttidsvistelse som gäller för dig som bor i lägenhet eller hus.

Taxor och avgifter 2024 inom ordinärt boende Pdf, 575.9 kB.

Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift inom vård och omsorg Word, 217.8 kB.

Blankett för ansökan om insatser inom äldreomsorgen Pdf, 119.8 kB.

Särskilt boende

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Kommunerna är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen skyldiga att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd. Till de särskilda boendeformerna hör äldreboende, servicehus och gruppbostäder.

Taxor och avgifter 2024 inom särskilt boende Pdf, 400.7 kB.

Inkomstförfrågan för beräkning av omsorgsavgift särskilt boende Word, 211.6 kB.

Blankett för ansökan om insatser inom äldreomsorgen Pdf, 119.8 kB.

Mer information

Har du synpunkter eller frågor kring avgifter och kostnader inom äldreomsorgen så kan du kontakta avgiftshandläggare inom äldreomsorg. Ring kommunservice, 031-97 62 00 så kopplar de dig vidare till avgiftshandläggare inom äldreomsorgen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö