Lämna och rösta på ö-förslag

Har du en idé om hur vardagen i Öckerö kommun kan utvecklas och förbättras? Alla som är folkbokförda i Öckerö kommun har möjlighet att lämna ö-förslag till kommunen. Ett förslag kan handla om allt som kommunen har ansvar för och har möjlighet att besluta om. Som invånare har du även möjlighet att rösta på de ö-förslag som kommit in.

Vad är ett ö-förslag?

Ett ö-förslag är ett förslag från en invånare på hur Öckerö kommun kan förbättras och utvecklas. Förslaget kan handla om allt som kommunen har ansvar för och får besluta om; som fritidsverksamhet, skola, stadsplanering och äldreomsorg.

Det finns ingen åldersgräns för att lämna ett ö-förslag. Endast folkbokförda i Öckerö kommun kan rösta på förslag och gör det med Bank-ID. Ö-förslagen är inte anonyma och du kan inte heller rösta anonymt på ett förslag. Det är du själv som marknadsför ditt förslag. 

Så här fungerar det

  • Du lämnar ditt ö-förslag via vår e-tjänst. Efter det granskas förslaget av en handläggare innan det godkänns för publicering och blir möjligt att rösta på. Ett förslag ligger uppe i 60 dagar och behöver få 25 röster eller fler för att gå vidare till politisk behandling.
  • Det första steget är anmälan och remittering på kommunstyrelsens sammanträde.
  • Den eller de nämnder som förslaget remitteras till, utreder förslaget för att sedan föreslå ett beslut till kommunstyrelsen.
  • Nästa steg är att kommunstyrelsen behandlar förslaget för att föreslå ett beslut till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet. Det finns tre möjliga beslut för ett Ö-förslag: ”bifall”, ”avslag” eller ”anses besvarad”.
  • När det är dags för ditt förslag att slutligt behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde kommer du att få ett meddelande i e-tjänsten om detta. Som förslagsställare har du möjlighet att tala för ditt förslag på sammanträdet under max fem minuter.

Lämna och rösta på förslag

Innan du lämnar ett förslag får du gärna läsa igenom sidan för aktuella förslag. Då ser du om någon annan redan har lämnat in ett förslag som liknar ditt. I så fall kan du rösta på det förslaget istället. Det ökar möjligheten att ett förslag får fler röster och klarar röstspärren för att gå vidare till politisk behandling.

Lämna ö-förslag Länk till annan webbplats.

Rösta på ö-förslag Länk till annan webbplats.

Lämna förslag och rösta via kommunservice

Om du inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten finns det möjlighet att lämna förslag och rösta genom att besöka kommunservice för hjälp och vägledning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö