Gifta sig

Ett alternativ till kyrklig vigsel är att du och din partner gifter er borgerligt via kommunen. Vigseln är en ceremoni utan religiösa inslag och vigseln förrättas av en vigselförrätare som är utsedd av Länsstyrelsen.

En borgerlig vigsel är i grunden kort, bara någon minut. Ni kan utforma er vigsel precis som ni önskar. Vill ni komplettera er ceremoni med till exempel sång, musik och dikter kommer ni överens med vigselförrättaren om det.

Intyg om vigsel, hindersprövning

Innan vigseln måste båda parter ha ett intyg om vigsel om vigsel (hindersprövning). Intyget ansöker du om hos Skattverket. Länk till annan webbplats.  När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader.

Vigselförrättare

Det är Länsstyrelsen som utser vigselförrättare. Uppdraget är personligt och inte kopplat till en anställning eller förtroendeuppdrag inom Öckerö kommun. En vigselförrättare kan tacka nej till uppdrag om föreslagen tid eller datum inte passar. Öckerö kommun har två vigselförrättare som ni kontaktar direkt för att boka tid för vigsel.

Maria Brauer
Mailadress: maria.Brauer@ockero.se
Telefon: 031-97 88 46

Stefan Abrahamsson
Mailadress: stefan@elida.se
Telefon: 073-373 52 02

Ingrid Ploghed
Mailadress: ingrid.ploghed@gmail.com
Telefon: 079-348 10 65

Vad ska lämnas till vigselförrättaren? 

När du fått Intyg hindersprövning och Intyg vigsel tar du kontakt med vigselförrättaren och överlämnar intygen. Dessa används som underlag till protokoll och vigselbevis. Ni kommer överens om vilken dag, tid och plats som vigsel ska ske. Du lämnar nu också namn och adress till de två personer som skall vara vittnen. Vigselförrättaren tar de kontakter som behövs.
Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Förrättaren underrättar skatteverket om vigseln.

Behöver vi ha vittnen vid vigseln?

Två vittnen måste närvara under akten för att vigseln ska bli juridiskt godkänd. Vittnena kan vara släkt eller vänner, det väljer ni själva. Det enda kravet är att vittnena är 18 år eller äldre.

Kostar det att gifta sig borgerligt?

Nej, en borgerlig vigsel är avgiftsfri.

Senast uppdaterad:

Publicerad: