Barn- och ungkultur

Öckerö kommun ser kultur för barn och unga som en del i visionen att vara en nära, trygg, hållbar och attraktiv kommun. Kultur kan fungera sammanhållande och uppmuntra till nya perspektiv. Kultur kan bidra till delaktighet, ge nya kunskaper och upplevelser.

För att säkerställa att barn och unga i Öckerö kommun har likvärdiga möjligheter och rättigheter till kultur har kommunen utarbetat modellen Kulturträdet som erbjuder ett kulturutbud för skoltid och fritid.

Kulturträdet

Öckerö kommuns Kulturträd innebär att barn och unga under uppväxten haft möjlighet att ta del av sju olika kulturuttryck. Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 ligger till grund för kulturträdet. Öckerö kommuns Kulturträd bidrar till att skapa en långsiktig strategisk och hållbar utveckling av kultur i förskola, skola och på fritiden. Genom Kulturträdet säkerställs likvärdighet och tillgänglighet till kulturupplevelser och eget skapande. Estetiska lärprocesser skapar möjligheter för barn att utvecklas som individer, samt ger förutsättningar för kreativitet och kritiskt tänkande.

Kulturträdet

Program 2023/2024


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Tack sa planeten

Oktober

Scenkonst


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

6-årsboken på biblioteket

Oktober

Bibliotek, litteratur och läsfrämjande


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Tack sa planeten

Oktober

Scenkonst


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Teater Exter

November

Scenkonst


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Kulturarvsutflykt

Maj

Natur- och kulturarv, kulturmiljö och arkiv

Författarbesök

Januari

Bibliotek, litteratur och läsfrämjande


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Tovning med ull


Slöjd och hantverk


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Läsfrämjande insats

Höstterminen

Bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Den hållbara staden (Projekt)

Höst- och vårtermin

Gestaltad livsmiljö

Besök muséum

Höst- eller vårtermin

Natur- och kulturarv, kulturmiljö och arkiv


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Skolbio Hönö bio

Vårterminen

Film och digitalt berättande


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Therese Alango, Madelene Christiansson

Vårterminen

Bild och form


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Författarbesök

Höstterminen

Bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Göteborgsoperan eller stadsvandring

Höstterminen

Scenkonst

Gestaltad livsmiljö/kulturmiljö


Aktivitet

Månad

Kulturuttryck

Göteborgsoperan eller stadsvandring

Höstterminen

Scenkonst

Gestaltad livsmiljö/kulturmiljö

Senast uppdaterad:

Publicerad: