Nominera till priset "Rör inte min kompis"

Öckerö kommun delar årligen ut priset Rör inte min kompis

Priset ska bidra till att:

  • skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell bakgrund
  • motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
  • motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar
  • motverka kränkande särbehandling och mobbing
  • motverka utanförskap

Priset utdelas till person, ideell organisation eller institution, som verkar i Öckerö kommun i denna anda. Prissumman är 10 000 kronor. Sista datum för nominering var 14 november.

2021 års vinnare

Priset gick i år till Öckerö innebandyklubb med motiveringen:

"Öckerö innebandyklubb tar ett aktivt ställningstagande för allas lika värde. Föreningen visar hur viktigt det är att låta alla få vara som de vill, oavsett ålder. Föreningen medverkar vid utbildningar kring mänskliga rättigheter, och har en uttalad inställning att vara till för alla. Öckerö innebandyklubb arbetar målmedvetet för att motverka utanförskap, diskriminering och mobbning, samt för att skapa tolerans och förståelse."

 

2020 års vinnare blev Anna Gustafsson

Motivering:

Anna har sedan flera år engagerat sig i de ensamkommande flyktingungdomarnas situation i kommunen. Anna har gjort arbetet osjälviskt och med stort engagemang. Hennes arbete har betytt mycket för ungdomarna. Anna har även drivit opinion i olika sammanhang för flyktingungdomarnas situation.

2019 års vinnare blev Karin Sandström samt Ida och Linus Torgeby

Karin Sandström med motiveringen: Karin är en eldsjäl som kämpat med föreningen Öckerö Pride för att väcka just dessa frågor och göra skillnad för många i och utanför vår kommun.
Ida och Linus Torgeby med motiveringen:

För sitt stora engagemang för kommunens ensamkommande ungdomar och nyanlända familjer.

2018 års vinnare är Aktiv Ungdom Öckerö.

Motivering:

För ett fantastiskt arbete som integrerar och sammanför ungdomar i och med den nya lägerverksamheten sommaren 2018 - både för deltagare men också genom att engagera mångkulturella ungdomar som ledare.

2017 års vinnare är Abass Nekzad och Anna Magnusson.

Motivering:
Abass kom till kommunen som flykting 2015 och anställdes tidigt för att undervisa ensamkommande ungdomar. Han har på kort tid blivit en god förebild i vår kommun.

Anna får priset för sina viktiga insatser för ensamkommande ungdomar som hon öppnat sitt hem för. Anna har varit initiativrik och inspirerat andra.

2016 års vinnare blev Maria Eliasson och Victor Ekman och deras projekt "Språkvänner"

Motivering:
Maria Eliasson och Victor Ekman, Öckerö gymnasieskola, har genom engagemang och entusiasm varit drivkrafterna bakom ”Språkvänner”, en helt ideell verksamhet som syftar till att integrera ensamkommande ungdomar i kommunen. Genom ”Språkvänner” fick många ensamkommande tidigt ett socialt sammanhang och möjlighet att lära känna andra ungdomar. Under våren besökte mellan 40 och 50 ensamkommande dessa träffar vid varje tillfälle. Maria och Victor har också lyckats med att involvera många av sina skolkamrater i projektet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö