Justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-12-12

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 12 december 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten som kan överklagas genom kommunalbesvär (laglighetsprövning enligt 13 kap. 1 § kommunallag ) måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades. För beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär (§§ 40 - 48 förvaltningslag) gäller tre veckor från den dag du som överklagar fått del av beslutet.

Sammanträdesdatum: 12 december 2023

Paragrafer: 198 - 218

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR- och kommunikation

Datum för uppsättande: 18 december 2023

Datum för nedtagande: 09 januari 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-0de5fb5cb73c6343418 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: