Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Viviks badplats

Viviks badplats ligger på Fotö. Här hittar du sandstrand, klippor, trampolin, flytbryggor, hopptorn och toalett. Parkering finns direkt efter Fotöbron. Du får sedan promenera upp för backen och därefter gå på en stig ner till vänster för att ta dig till badplatsen.

Brygga med hopptorn av trä

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten
  • Max tre personer på hopptornet samtidigt

På badplatsen finns

  • Toalett (WC och för funktionshindrade)
  • Sandstrand, gräs och klippor
  • Flytbrygga
  • Hopptorn och trampolin
  • Räddningsutrustning

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-07-27 13.31

Publicerad: 2019-04-05 10.38
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö