EU-projekt

I Öckerö kommun finns stort intresse för internationellt arbete och till samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt som erbjuds genom EU:s fonder och program. Kommunen har en EU samordnare för att stödja företagare, föreningar och kommunala verksamheter att söka medel eller partner till olika utvecklingsprojekt.

LEADER Södra bohuslän och Jordbruksverket

Projektets syfte är att vårda och lyfta fram Kalvsunds natur- och kulturarv så att Kalvsund stärks som en levande och hållbar del av södra Bohuslän och blir ett än mer attraktivt och tillgänglig besöksmål.

Projektet pågår mellan 2016-2019 och består av följande delprojekt:

  • Anläggning av natur- och kulturstig
  • Tillgänglighetsanpassning och utveckling av öns samlingslokal och allaktivitetshus ”Såsen”
  • Upprustning av sjömärket Valen

Ni kan läsa mer om projektet Kalvsunds webbplats. Länk till annan webbplats.

Leader Södra bohuslän
Logo Leader
Logo Europeiska jordbruksfonden

Projekt Power Cluster

Öckerö kommun har varit en av parterna i det treåriga internationella projektet "Power Cluster". Bakgrunden till projektdeltagandet är det politiska beslutet att Öckerö kommun ska bli självförsörjande på förnyelsebar elenergi. Det i dagsläget enda alternativet är att energin ska genereras av vindkraft och på grund av den begränsade landsytan havsbaserad sådan. Projektet är nu avslutat.

I samband med projektet bildades ett nätverk för vindkraft i Västra Götalands regionen som samordnas av Västra Götalands regionen och som heter Power Väst. Kommunen har deltagit i detta nätverk för att representera kommunernas arbete med vindkraft.

Projekt Power Clusters ambition har varit att skapa långsiktiga förutsättningar för utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Bakgrund

Klimatförändringarna är accepterat som ett de största hoten mot vår planet. Kombinationen av klimatförändringen och växthuseffekten kommer att medföra betydande miljömässiga och ekonomiska effekter. Den globala efterfrågan kommer dessutom att öka lavinartat under de närmaste åren. Ökat nyttjande av energiproduktion som inte genererar koloxidutsläpp kommer att tillåta ökad energianvändning utan negativ miljöpåverkan. Att möta den omvandling, vi står inför, innebär en övergång till energikällor som inte försämrar miljön och är förnyelsebara. Detta är vårt århundrades viktigaste utmaning. Havsbaserad vindkraft har potential att bidra till lösningen av det globala behovet av förnyelsebara energikällor.

Övergripande mål

Etablera ett nätverk/cluster för havsbaserad vindkraft.
Öka regionens konkurrenskraft inom detta energislag
Påskynda utbyggnaden av vindkraft.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö