Vanliga frågor och svar om förskolan

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får från vårdnadshavare

Ansökan och turordning

Du behöver inte bo i Öckerö kommun för att ha rätt till en förskoleplats. Det beror på om det finns platser på den förskola du önskar eller om det finns speciella skäl.

Ansökan till förskola kan göras när familjen avser att flytta till kommunen men plats kan inte ges förrän fast adress kan anges eller att hemkommunen betalar för platsen. Om ditt barn behöver plats på fritids anger du det när du anmäler flytt till kommunen.

I första hand försöker vi alltid erbjuda plats på förstahandsvalet. Om det inte går så erbjuder vi en plats där det finns.

Enligt lag är du garanterad en förskoleplats inom fyra månader och en plats i fritidshem så snart behovet finns. Vid behov av plats snabbare än så, kontakta kommunen för att se hur möjligheterna ser ut.

Vistelsetid och schema

De 15 timmarna ska förläggas av rektor på ditt barns förskola så att de passar förskolans undervisning, den övriga barngruppen och dina behov av barnomsorg. Vid tillfällig ändring kan detta ske i samråd med personalen på förskolan.

Halvfartsstudier motsvarar ungefär arbete på halvtid. Du har rätt till förskola eller fritids i den mån du behöver för att klara dina studier. Arbetar du samtidigt halvtid motsvarar det arbete och studier på heltid. Avgiften beräknas på din inkomst.

Genom e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem Länk till annan webbplats. lämnar du schema för den period som du kan överblicka. Därefter samtalar du med personalen på din förskola om din situation.

Under de veckor du arbetar har barnet rätt till omsorg i den mån som arbetet kräver. Om ditt barn går i förskola har det rätt till en vistelsetid på 15 timmar per helgfri vecka, även när du inte arbetar. Detta för att inte komma ifrån gemenskap och verksamhet under en längre period. Om ditt barn går i skola och fritids har det inte rätt till fritids under dina lediga veckor.

Nej, det finns ingen kvälls- eller nattöppen förskola i kommunen.

Nej, timmarna förläggs av rektor så att det passar med den övriga barngruppen, undervisningen, måltider med mera.

Vistelsetiden på förskola och fritids ska utgå från respektive vårdnadshavares behov. Det innebär att ditt barn kan vara på förskolan de veckor som du arbetar och barnet bor hos dig, även om den andra vårdnadshavaren har semester.

Taxor och avgifter

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

  • Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning)
  • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

  • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
  • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning
  • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Ja, fyll i och skicka in blanketten Ansökan om autogiro.

Avgiften betalas två månader i efterskott, det vill säga i slutet på september betalar du för din barnomsorg under juli månad. Fakturan skickas ut i slutet av varje månad.

Ja, kontakta inkassobolaget Prioritet Inkasso

Prioritet Inkasso telefon: 031-200 100

Övriga frågor

Försök att i första hand prata med personalen om varför du inte är nöjd och se om ni kan finna en lösning på problemet. Den huvudsakliga perioden för byten är augusti-september.

Senast uppdaterad:

Publicerad: