Jungfruvikens naturområde och motionsspår

Korshamnsområdet, i dagligt tal Jungfruviken, är ett område som erbjuder stora möjligheter till promenad, motion, lek, bad med mera.

Promenadstig på strandkanten

Här finns flera fornlämningsmiljöer som påminner om kommunens historia. För mer information om fornlämningar, se Fornminnesdatabasen.

Tillgänglighet

Slingan är 2200 meter lång, grusad och lättillgänglig med vacker utsikt. I ett tillgänglighetsprojekt har slingan i Jungfruviken förbättrats och fått nya sträckningar. För trötta ben finns nu bänkar strategiskt utplacerade och på några ställen finns möjlighet att grilla. Flera olika arbetslag ligger bakom arbetet som gjorts.

Kultur & fritid, OSA-gruppen och en ideell pensionärsgrupp har arbetat på olika platser i Jungfruviken. OSA-gruppen har mestadels fällt träd och röjt stormfällda träd, Kultur & fritid har öppnat upp vid strandkanten och Kyrkogårdsdammen samt ordnat bryggor, bänkar och soptunnor medan pensionärerna koncentrerat sig på att frilägga stengärdsgårdarna som tidigare legat gömda i täta snår. Alla med förhoppning om att skapa en vacker vandringsslinga som påminner om den natur som förr i tiden fanns på platsen.

Jungfruvikens motionsspår är inte lättillgänglig för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark som till exempel rullstolsbundna och barnvagnar men delar av Jungfruviken går att ta sig runt med rullstol och barnvagn.

Hitta hit

Tag färja från Lilla Varholmen till Hönö. Tag vänster i både första och andra rondellen. Följ Lindblomsvägen mot kyrkogården. Parkeringsplatser finns.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: