Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till kulturskolans personal.

Tommy Tillander

Kulturskolechef

Telefon: 0707-82 99 15

E-post: tommy.tillander@ockero.se

Marie Ericson

Administratör

Telefon: 031-97 88 08

E-post: marie.ericson@ockero.se

Anders Börjesson

Saxofon-, blockflöjts-, tvärflöjts- och klarinettlärare samt orkesterledare

Telefon: 0705-29 16 66

E-post: anders.borjesson@utb.ockero.se

Anders Josefsson

Slagverspedagog

Telefon: 0739-29 68 62

E-post: andersjosef@hotmail.com

Sandra Olsson

Sångpedagog

E-post: sandra.olsson@ockero.se

Lilly-Anette Eliasson

Danslärare, drama och musikalpedagog

Telefon: 0730- 53 85 86

E-post: lillyanette@hotmail.com

Erik Jensen

Filmpedagog

Telefon: 0701-52 76 31

E-post: erik.jensen@ockero.se

Thomas Lindström

Fiolpedagog

E-post: thomas.lindstrom@ockero.se

Kurt Levinsson

Trumpet-, blockflöjts- keyboard- och trombonlärare samt orkesterledare

Telefon: 0735-14 15 57

E-post: kurt.levinsson@gmail.com

Alma-Louise Eliasson

Lärare o bild & form

E-post: almalouise.eliasson@gmail.com

Telefon: 0704-65 99 45


Sofie Folgart

Drama & danspedagog

E-post: sofie.folgart@utb.ockero.se

Telefon: 0706-492512


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö