Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rörö återvinningscentral

På återvinningscentralen går det alltid att lämna brännbart, obrännbart, tryckimpregnerat trä, skrot, farligt avfall och elektronik. Det finns även en fyndhörna. Ris och grenar går endast att lämna jämna veckor. Virke går endast att lämna ojämna veckor.

Tillfällig begränsning av öppettider

Det är många som besöker våra återvinningscentraler just nu. Det har därför blivit för hög belastning för vår kapacitet att klara av att köra bort det ökade avfallsmängderna från de mindre återvinningscentralerna. ​Öppettiderna har därför begränsats för att personalen ska hinna med att köra bort det avfall som slängs. När belastningen minskar återgår vi till ordinarie tider. Vi kommer då att informera om detta på kommunens webbplats.

Tillfälliga öppettider

Lördag 9-12

Övriga dagar stängt.

Stängt på Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton samt helgdagar (röda dagar).

Vid kraftig blåst stängs återvinningscentralerna eftersom vid kraftiga (by)vindar finns det en risk för att föremål blåser iväg och skadar personer eller fordon. Vid stängning meddelas detta i Driftsmeddelanden

Senast uppdaterad: 2020-08-26 12.00

Publicerad: 2019-04-01 13.10
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö