Öckerö Fastigheter AB

Öckerö Fastigheter AB är ett av Öckerö kommuns bolag. Deras uppdrag är att bygga nytt och planera för en hållbar utveckling av boendemiljön på våra öar.

Sedan 2014 bedrivs verksamheten i en koncern, Öckerö Fastigheter, som har fyra bolag. Bolagen är:

  • Öckerö Fastighets AB (koncernmoderbolag)
  • Öckerö Fastighetsservice AB
  • Öckerö Bostads AB
  • Öckerö Fastighetsutveckling AB

Sedan 2017 bedrivs verksamheten under det gemensamma namnet Öckerö Fastigheter.

Verksamheten är indelad i tre affärsområden: bostäder, lokaler och stadsnät. Öckerö Fastigheter äger och förvaltar runt 470 lägenheter. Det är även de som äger och förvaltar merparten av kommunens verksamhetslokaler och diverse kommersiella lokaler. Total lokalyta är ungefär 58 000 kvm.

Stadsnätet med fiber bedrivs inom affärsområdet Öckerö Nät.

Senast uppdaterad:

Publicerad: