Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klarviks badplats

Klarviks badplats ligger på Björkö. Badplatsen ligger på öns västsida, ut mot farleden mellan Hälsö och Björkö. Det finns torrtoaletter, flytbryggor och liten sandstrand. Ingen parkering i närheten av badplatsen. För parkering hänvisas till Västergårdsskolans och Västergårdsskolans idrottshalls parkering.

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten
  • Dykförbud
  • Max tre personer på hopptornet samtidigt

På badplatsen finns

  • Toalett (WC och för funktionshindrade)
  • Ramp
  • Sandstrand, gräs och klippor
  • Räddningsutrustning

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Klarviks badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-07-27 11.50

Publicerad: 2019-04-05 10.43
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö