1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildning

Att stödja utbildning för företag och företagare är en central uppgift för kommunen.

I samarbete med företagarföreningen Öckerö Företag arbetar vi under namnet Kompetens Öckerö med att erbjuda olika utbildningar för yrkesverksamma. Utbildningsinsatserna är strukturerade i tre nivåer kallat aktern, midskepps och stammen.


Aktern

Utbildningar i kategorin Aktern är interaktiva där användaren själv väljer när de genomförs. Genomgående är dessa Webb utbildningar där det krävs att man har tillgång till en dator.

Öckerö BNE och Öckerö Företag samverkar i kompetensutvecklingen med andra organisationer, när en utbildning startas kan det ske på någon av våra samarbets- organisationers webb.


Utbildningarna är en del i arbetet med kompetensutveckling för företag och medarbetare i Öckerö kommun. Det genomgående syftet är att stödja kompetensutveckling under yrkesutövande.

Vissa utbildningar kan kräva en licens som erhålls kostnadsfritt till företagen, läs mer om vilka och vad som skall göras under respektive utbildning.

Till akterns utbildningar

Midskepps

Workshops, föreläsningar och informationsmöten som Öckerö BNE tillsammans med Öckerö Företag anordnar.
Dessa tillfällen sker som en samling där flera deltagare deltar och omfattar ett tillfälle för varje aktivitet.

Stammen

Kvalificerade externa utbildningar, arrangerade i grupp med olika fokusområden för varje tillfälle. Utbildningarna sträcker sig normalt över flera kurstillfällen.

 

Publicerad den: 2019-04-12 12.27
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö