Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildning

Att stödja utbildning för företag och företagare är en central uppgift för kommunen.

I samarbete med företagarföreningen Öckerö Företag arbetar vi under namnet Kompetens Öckerö med att erbjuda olika utbildningar för yrkesverksamma. Utbildningsinsatserna är strukturerade i tre nivåer kallat aktern, midskepps och stammen.


Aktern

Interaktiva utbildningar genom självstudier på internet, så kallade onlinekurser, där du själv väljer tidpunkt för genomförandet.
Företagen bestämmer vilka på företaget som skall genomföra utbildningarna, för vissa krävs licens som erhålls av Öckerö BNE.

Midskepps

Workshops, föreläsningar och informationsmöten som Öckerö BNE tillsammans med Öckerö Företag anordnar.
Dessa tillfällen sker som en samling där flera deltagare deltar och omfattar ett tillfälle för varje aktivitet.

Stammen

Kvalificerade externa utbildningar, arrangerade i grupp med olika fokusområden för varje tillfälle. Utbildningarna sträcker sig normalt över flera kurstillfällen.

Värdskapsutbildning besöksnäring

Värdskap Västsverige vänder sig till dig som kanske redan har stor vana av att möta gäster i ditt arbete, eller till dig som är helt i din roll. Ambitionen är att den här utbildningen ska ge dig möjligheten att reflektera över ditt värdskap och få nya insikter.

Värdskap Västsverige är digital, en E-learning, och du gör den vid din dator eller läsplatta. webläsare chrome. Utbildningen tar ca en timme. Efter avslutad utbildning genomgår du ett kunskapsprov och får därefter ett diplom.

Värdskap Västsverige är framtagen för personal i företag och turistorganisationer inom besöksnäringen och dess personal.
Utbildningen är kostnadsfri och ni anmäler er med namn och personlig epost till sandra.osberg@ockero.se

Publicerad den: 2019-04-12 12.27
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö