Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

En del barn och ungdomar behöver av olika anledningar extra vuxna i sitt liv. Att vara familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson är ett förtroendeuppdrag där du stöttar barn, ungdomar, vuxna och familjer som behöver extra stöd.

Familjehem

Ibland kan inte ett barn eller ungdom bo kvar hemma. Dessa barn behöver en familj som kan ge trygghet och omsorg.

Öckerö kommun behöver fler familjehem!

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer så är du välkommen att ta kontakt med familjehemssekreteraren i Öckerö kommun. Kontaka kommunservice så hjälper vi dig att komma i kontakt med familjehemssekreteraren.

Anledningen till att ett barn och ungdomar behöver placeras kan variera. Det kan bland annat
bero på:

 • Missbruk av alkohol eller andra droger.
 • Psykiska eller fysiska problem.
 • Relationssvårigheter mellan barnet/ungdomen och föräldrarna.
 • Försummelse eller vanvård.
 • Ensamkommande barn eller ungdomar som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

Familjehemmet har ansvar för barnets eller ungdomens dagliga omsorg och fostran. Det kan
innebära att familjehemmet är behjälplig vid läxläsning och fritidsaktiviteter. Det innebär också att du behöver ha tid och möjlighet att medverka på möten med exempelvis socialtjänsten, vid läkarbesök och med skolan. Familjehemmet ska medverka och underlätta att barnet har kontakt eller umgänge med sitt biologiska nätverk i den mån socialtjänsten bedömer det lämpligt.

 

Som familjehem för ensamkommande barn och ungdomar är det viktigt att familjehemmet bidrar till att lotsa in den i det svenska samhället och språket likväl som att man värnar om dennes kulturella bakgrund. I familjehemmets uppdrag ingår att ha kontinuerlig kontakt med socialtjänsten. Det innebär också att du deltar i utbildningar och föreläsningar som ordnas till kommunens familjehem. Socialtjänsten ansvarar för att barnet får den hjälp och omsorg som barnet behöver i vardagen.

Att välkomna en ny familjemedlem i familjen innebär både glädjeämnen och utmaningar. Det tar tid att för alla att hitta rätt i den nya situationen. Målet är att barnet ska kunna känna sig trygg, respekterad, välkommen och omtyckt i sin nya familj. För familjehemmet innebär den en ny person att tycka om och bry sig om.

Att vara familjehem innebär att erbjuda en stabil och trygg tillvaro samt vuxna som har tålamod, klokskap och plats i sitt hjärta för ytterligare en person. En familj kan se ut på flera olika sätt och behöver inte bestå av en mamma, pappa och barn. Boendet kan dessutom variera från lägenhet, radhus eller villa i en stad eller på landet. Placeringen kan vara både långsiktig såväl som kortsiktig. Den viktigaste uppgiften för ett familjehem är att skapa trygghet i sitt hem och fungera som extra förälder för någons barn.

För att räknas som ett familjehem så måste ni/du genomgå en familjehemsutredning av socialtjänsten. Utredningen genomförs för att barnet eller den unge ska tillförsäkras en trygg och stabil miljö. En Familjehemsutredning innebär:

 • Djupgående samtal om er livssituation, hälsa och bakgrund.
 • Kontroll sker i Polisens belastnings- och misstankeregister, försäkringskassan, kronofogden och register hos socialtjänsten.

För uppdraget utgår ett arvode och en omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer. Arvodet är en slags lön som du betalar skatt för. Omkostnadsdelen är skattefri och är för de utgifter du har i samband med uppdraget som mat, resor eller aktiviteter. Familjehem erbjuds kontinuerlig handledning och stöd kring aktuella frågor från en familjehemssekreterare.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj är inte ett arbete, det är ett förtroendeuppdrag. Målet med uppdraget är att förebyggande stötta barn, ungdomar och familjer. En del barn och ungdomar behöver extra vuxna i sitt liv. Ibland bor släkt och vänner långt bort, eller så kan de av andra orsaker inte bidra till barnens trygghet och stöd. Familjer som till exempel är ensamstående med barn och som saknar eget naturligt nätverk eller på annat sätt behöver ett extra stöd till sina barn kan bli beviljade kontaktfamilj.

Öckerö kommun behöver fler kontaktfamiljer!

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj eller vill veta mer så är du välkommen att ta kontakt med familjehemssekreteraren i Öckerö kommun. Kontaka kommunservice så hjälper vi dig att komma i kontakt med familjehemssekreteraren.

Oftast handlar det om att ha lite extra över av allt som en extra plats vid matbordet, en extra säng, ett extra knä att sitta i, ett extra öra och framförallt en extra person att tycka om och bry sig om.
Upplägget för umgänget ser lite olika ut utifrån varje barn och familj. Vanligast är att barnet eller ungdomen är hos sin kontaktfamilj en eftermiddag eller kväll i veckan och 1-2 helger i månaden.

Det är socialtjänsten i kommunen som utreder och tillsätter kontaktfamiljer. Det behövs inga särskilda kvalifikationer men kontaktfamiljen ska:

 • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
 • Vara intresserad av hur andra människor har det.
 • Ha en trygg och stabil livssituation.
 • Vara fyllda 18 år.

Kontaktfamilj är en frivillig insats. För uppdraget utgår ett arvode och en omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer. Arvodet är en slags lön som du betalar skatt för. Omkostnadsdelen är skattefri och är till för de utgifter du har i samband med uppdraget som mat, resor eller aktiviteter.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson är inte ett arbete, det är ett förtroendeuppdrag. Syftet med uppdraget är att stötta personen på det sätt som hon eller han behöver och vill. Såväl vuxna som barn och unga kan bli erbjudna att få en kontaktperson.

Öckerö kommun behöver fler kontaktpersoner!

Om du är intresserad av att bli kontaktperson eller vill veta mer så är du välkommen att ta kontakt med familjehemssekreteraren i Öckerö kommun. Kontaka kommunservice så hjälper vi dig att komma i kontakt med familjehemssekreteraren.

Oftast träffas ni en gång i veckan eller mer. Ni tar promenader, tränar, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Vi försöker matcha ihop personer med liknande intressen eller som
vi tror kan trivas tillsammans. Det viktiga är att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan kontaktpersonen och personen som får insatsen beviljad.

Det är socialtjänsten i kommunen som utreder och tillsätter kontaktpersoner. Det behövs inga särskilda kvalifikationer men i allmänhet ska en kontaktpersonen:

 • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
 • Vara intresserad av hur andra människor har det.
 • Ha en trygg och stabil livssituation.
 • Vara fyllda 18 år.
 • Vi har ofta ett stort behov av unga vuxna som kan bli en förebild och någon person att vara förtrolig med för barn och unga.

För uppdraget utgår ett arvode och en omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer. Arvodet är en slags lön som du betalar skatt för. Omkostnadsdelen är till för att ni ska kunna göra något tillsammans till exempel fika, gå på bio eller liknande.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö