Anmäl intresse att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson, stödperson och god man

Om du är intresserade av att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson, stödperson eller god man kan du fylla i formuläret. Kommunens familjehemssekreterare kommer att ta kontakt med er.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö