Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmäl intresse att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson, stödperson och god man

Om du är intresserade av att bli familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson, stödperson eller god man kan du fylla i formuläret. Kommunens familjehemssekreterare kommer att ta kontakt med er.

Senast uppdaterad: 2020-07-23 08.55

Publicerad: 2020-05-26 11.27
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö