Äldre och senior

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Öckerö kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. På den här sidan har vi samlat information som vi tror du kan vara intresserad av.

Du kan ansöka om många olika typer av stöd hos kommunen. Mer information om de olika stöden hittar du på följande sidor.

Bild Solhöjden fika.jpg

Hjälp i hemmet

Du som har svårt att klara dig själv i hemmet kan ha rätt till hjälp i hemmet, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

bild Solhöjden balkong .jpg

Särskilda boenden

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal.

Bild boende Solhöjden boule.jpg

Mötesplatser och träffpunkter

Träffpunkten är en samlingsplats för gemenskap med andra. Vi erbjuder olika aktiviteter, café och lunchservering.

Relaterade nyheter


  • Röd markering visar var på Solhöjden Norra som drabbats av vattenskada.
    Fasaden på Solhöjden Norra har fått en vattenskada när regn har trängt igenom ytterväggen och in i byggnaden. Som ett första steg i att återställa byggnaden sätts ett väderskydd av plast ut som skydd mot fortsatt regn.

  • Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.
    Är du anhörig till någon som är 65 år eller äldre som är i behov av stöd och hjälp i vardagen? Är du intresserad av att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter?Välkommen att anmäla dig till höstens träffar med vår anhöriggrupp.

  • Vi är i akut behov av fler deltidsbrandmän på Björkö. ­Vill du bli en av oss? Vi behöver dig!