Ekonomiskt stöd

(2) thom-holmes-J2e34-1CVVs-unsplash.jpg

Ekonomiskt bistånd

Alla kan av olika anledningar, under kortare eller längre perioder, hamna i ekonomiska svårigheter. Vi erbjuder hjälp och stöd att förändra din situation.

glad tjej ekonomiskt stöd.jpg

God man och förvaltare

En god man hjälper personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi.

budget- och skuldrådgivning - man pratar.jpg

Budget- och skuldrådgivning

Syftet med budget- och skuldrådgivningen är att dina problem eller frågor ska lösas långsiktigt och inte bara för stunden.