Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt bistånd

Alla kan av olika anledningar, under kortare eller längre perioder, hamna i ekonomiska svårigheter. Vi erbjuder hjälp och stöd att förändra din situation.

God man och förvaltare

En god man hjälper personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi.

Budget- och skuldrådgivning

Syftet med budget- och skuldrådgivningen är att dina problem eller frågor ska lösas långsiktigt och inte bara för stunden.