Knötens badplats

Den barnvänliga sandstranden ligger på Grötös nordvästra sida. På badplatsen finns en flytbrygga.

Badvik med sandstrand och lite tång

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten
  • Dykförbud

På badplatsen finns

  • Sandstrand, gräs och klippor

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Knötens badstrand

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2021-07-13 10.23

Publicerad: 2019-04-05 10.43
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö