Kultur

Öckerö kommun har ett rikt kulturliv som erbjuder alltifrån barnteater till utställningar och författarbesök. Samlingspunkten för många av aktiviteterna är mötesplatsen Navet där du hittar bibliotek, utställningshall, hörsal och familjecentral.

I Navet arrangeras aktiviteter såsom författarbesök, workshops, teatrar, föreläsningar och sagostunder. I utställningshallen visas utställningar med en mångfald av uttryck och teman. Det visas utställningar med både bredd och spets. Varje sommar arrangeras Konstrundan Konstvågen som är en konstrunda i Öckerö kommun. Kommunen stödjer lokala kulturaktörer och kulturföreningar och prioriterar kulturverksamhet för barn och ungdomar.

I vår evenemangskalender hittar du alla våra kommande arrangemang.

Barn- och ungkultur

Alla barn och unga i Öckerö kommun ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. För att förverkliga detta löfte arbetar kommunens barn- och ungdomskulturgrupp, med representanter från skola, kulturskola och bibliotek, utifrån den framtagna barn- och ungkulturplanen

Läs mer om hur kommunen arbetar med barn- och ungkultur.

Öckerö bibliotek anordnar regelbundet aktiviteter såsom barnteater, författarbesök och workshops för barn och unga. Om dessa kan du läsa mer i Fritid och kulturs evenemangskalender.

För de av kommunens barn som hunnit börja skolan erbjuder De tio öarnas kulturskola undervisning i konstnärliga och estetiska ämnen från årskurs 2 till och med gymnasiet.

Utställningshallen i Öckerö bibliotek, Navet

I Öckerö bibliotek ligger kommunens utställningshall. Här visas utställningar vars teman och innehåll spänner över vida områden och kännetecknas av nyfikenhet och öppenhet, bredd och variation i konstnärlig teknik och i uttrycksform. På utställningshallens egen sida hittar du även information om tidigare utställningar och hur man hittar hit. Utställningshallen har också en egen kanal på youtube där filmer från utställningar och annat läggs upp: Utställningshallen i Öckerö bibliotek, navet Länk till annan webbplats.

Fiskemuséet Hönö Klova

Fiskemuséet på Hönö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett välkänt och välbesökt utflyktsmål som drivs av den ideella föreningen Kusttraditioner. Här hittar du intressanta föremål och bilder som dokumenterar och åskådliggör fiskets historia och kustbornas livsmönster.

Konstrundan Konstvågen

Konstvågen är en konstrunda i Göteborgs norra skärgård. Varje år den första helgen i augusti har du chansen att besöka konstnärer, slöjdare och hantverkare i deras hem och ateljér. Huvudaktör är kulturföreningen Konstvågen, med stöd av Öckerö kommun och Västra Götalandsregionen. På Konstrundan Konstvågens egna sida hittar du mer information för både utställare och besökare.

Artscape Saga - konstverket på Hedenhallen

Artscape är ett konstnärsprojekt där konstnärer från hela världen skapar unika konstverk i stadsmiljöer. På Hönö är det Henrietta Kozica som skapat ett konstverk på kultur- och idrottshallen vid Hedenskolan.

Temat för Artscape Saga är folksagor och Henrietta har valt att tolka den japanska folksagan Urashima Taro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är saga om en fiskarpojke som räddar en sköldpadda ur sitt nät. Som tack får han följa med under havsytan till Drakkungens palats, där alla fyra årstider råder samtidigt. Men när han efter några dagar vill återvända upp till ytan för att hälsa på sin familj, vet han inte att varje dag under vattnet motsvarar hundra år på land. För dig som vill läsa sagan, finns den med i sagosamlingen Japanska sagor, utgiven 1981.

Konstnären i arbete, på kran och iförd ansiktsmask

Kulturhistoria och kulturarv

 Öckeröarna har en lång och innehållsrik historia, som under många århundraden legat i skärningspunkten för den nordiska historien. Människor har hittat ut till öarna i Bohusläns södra skärgård i tusentals år. När inlandsisen drog sig tillbaka och öarna steg ur havet skapade det rika fisket och de goda jaktmöjligheterna utomordentliga förutsättningar för en bosatt befolkning.

Hembygdsrapporter

På 1980-talet genomfördes studiecirklar på varje ö i kommunen med syftet att samla material om öns historia. Arbetet resulterade i rapporter som kulturnämnden i Öckerö kommun bekostade och gav ut. För att höja tillgängligheten och samtidigt bevara för framtiden digitaliserade Öckerö bibliotek rapporterna 2011. Dessa finns nu tillgängliga som pdf-dokument.

Filmklubben

Filmklubben visar filmer i Ängholmen, Navet under höst- och vårterminen. Här ser vi på film tillsammans, fikar och samtalar om vad vi har sett. Här kan du läsa mer om filmklubben och här kan du läsa filmklubbens aktuella program Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster..

Fornminnen

Överallt runt oss finns spåren av tidigare generationers liv och om detta vittnar 200 kända fornminnen som ännu finns bevarade på Öckeröarna. Boplatser från stenåldern, bronsåldersrösen och sjömärken från alla tider återfinns på de högsta punkterna i Öckerö kommun. Vid strandkanten finns det gott om tomtningar där fiskare vilat och förvarat redskap. På havets botten finns vrak från förlista skepp och föremål från svunna tider som få personer kunnat se. Här under hittar du beskrivningar av några olika typer av fornlämningar som kan hittas i kommunen.

Du kan hitta mer information om fornminnen i Riksantikvariearbetets fornsök Länk till annan webbplats..

Döingeröse
Döingeröse är lämningar efter att man rösade ilandflutna kroppar under en enkel ceremoni. Den som påträffade ett lik var skyldig att skyla det med stenar.

 

Bild på döingeröse

Labyrinter
Stenar lagda i labyrintmönster, vanligen med åtta eller tolv bågar, byggda utifrån en korsformation. De kan ha använts i riter för att förbättra fiskelyckan eller stilla oväder.

Bild på labyrint

Rösen
Ett röse är en grav där någon betydelsefull person fått sin sista vila. Många av rösena ligger på hög höjd och är från bronsåldern.

Bild på röse

Sillsalterier och trankokerier
Under medeltiden var sillen en av de viktigaste handelsvarorna och man konserverade den genom saltning. År 1747 började den största sillperioden och det blev för en tid landets största exportvara efter järnet.

Bild på sillsalterie

Skålgropsstenar
Offersten eller älvkvarn är andra namn för dessa runda gropar på berghällar eller lösa stenblock. Skålgropsstenarnas ursprungliga funktion är idag oklar men de har använts för att blidka högre makter.

bild på skålgropssten

Tomtningar
Kallas också för stenkretsar och var tillfälliga boningar under fiskesäsongen. Stenmurarna tätades med tång och som tak användes segelduk. Tomtningar är en typisk kustföreteelse.

bild på tomtningar

Lokalhistoriska skrifter av intresse

I broschyren Gastar, guld och sjunkna skepp Pdf, 5.7 MB. kan du läsa mer om fornminnen på land och i havet runt Öckeröarna.

Skriften Från dåtid till nutid — glimtar ur Öckeröarnas historia Pdf, 5.3 MB., skriven av Sture Olofsson, innehåller många viktiga episoder ur öarnas långa och innehållsrika historia.

Sture Olofsson har även författat boken Öar i utveckling, på uppdrag av kommunchef och kommunalråd. I den tecknar han Öckerö kommuns förändring från ett idylliskt 1920-tal till ett nytt milleniumskiftes aktiva och framgångsrika kommun. Boken finns att låna och köpa på Öckerö bibliotek.

Stöd, bidrag och stipendier

Öckerö kommun delar varje år ut priserna Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet och Rör inte min kompis.

Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet

Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet är ett pris som tilldelas enskild person. Prissumman är 5000 kronor.

Rör inte min kompis

Priset ska bidra till att:

  • skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell bakgrund
  • motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
  • motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar
  • motverka kränkande särbehandling och mobbing
  • motverka utanförskap

Priset utdelas till person, ideell organisation eller institution, som verkar i Öckerö kommun i denna anda. Prissumman är 10 000 kronor.

Tidigare års mottagare:

2020 års vinnare blev Johanna Englund
Motivering:
Johanna har varit med i Öckerö IF i över 20 år. Hon har ständigt arbetat med att förbättra jämställdheten i klubben, där damlaget nu fått eget omklädningsrum. Hon är tränare, spelare och engagerad i olika evenemang. En eldsjäl som lägger stor del av sin tid på föreningen, ungdomarna och fotbollen och bidrar till att driva verksamheten framåt.

 

2019 års vinnare blev Ralf Magnusson.

Motivering:

Som intiativtagare och eldsjäl för naturstigen/slingan på Källö-Knippla, där tillgängligheten är total för alla. Den är känd för sin fina promenadtur även utanför Öckerö kommuns gränser. Du kan njuta av utsikt och träning och där har Ralf lagt hela sin själ och sitt hjärta för att det ska bli en fantastisk upplevelse för stora och små.


2018 års vinnare blev Joakim Elvinsson.

Motivering:

Förra året fick Öckerö IF fira uppflyttning från division tre. I år är Öckerös bedrift nästan ännu större. I sista omgången lyckades nykomlingen ta andraplatsen i division två. Tränaren Joakim Elvinsson har varit aktiv i föreningen i 16 år, först som spelare och sedan som tränare för de flesta herr- och damlagen från juniorer till seniorer. Hans stora engagemang som tränare för damlaget har bidragit till deras framgångar. Joakim hedras för denna insats, som också innebär att damfotbollen blir mer uppmärksammad.


2017 års pris gick till Birgit och Nils-Jan Rapp för deras långa och idoga arbete med Örtagården på Öckerö.


2016 tilldelades priset Sarah Lycksten

Motivering:
Sarah Lycksten är fotografen som har specialiserat sig på gammaldags analog fototeknik. Hon har rustat upp en gammal ladugård på Hönö till galleri och ateljé. I galleriet genomför hon kulturarrangemang och erbjuder kurser och föredrag i fotografi. I boken ”Öa” har Sarah Lycksten via analoga fotoprocesser dokumenterat platser och händelser i kommunen.


2015 tilldelades priset Lena Nahlin och IA Green

Motivering:
I januari 2010 invigdes Hönö Konsthall. Lena Nahlin och Ia Green hade lyckats med konststycket att omvandla en gammal ladugård i gamla Hedens By till en vacker och funktionell utställningshall och ateljé. Utställningsverksamheten kompletteras med kurser i måleri och fotografi och andra kulturarrangemang. Kreativitet och skaparglädje kännetecknar Hönö Konsthall, inte minst i målarkurserna med funktionshindrade. Lena Nahlin och Ia Green har på ett förtjänstfullt sätt etablerat Hönö Konsthall som en attraktiv och levande plats för konstnärlig verksamhet i kommunen.


2014 var det två pristagare: Monica Nyström och Hönö Idrottssällskap


2013 års pristagare var Torbjörn Sörenson

Öckerö kommun delar årligen ut priset Rör inte min kompis

Priset ska bidra till att:

  • skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika kulturell bakgrund
  • motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
  • motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar
  • motverka kränkande särbehandling och mobbing
  • motverka utanförskap

Priset utdelas till person, ideell organisation eller institution, som verkar i Öckerö kommun i denna anda. Prissumman är 10 000 kronor.

Tidigare års vinnare:

2020 års vinnare blev Anna Gustafsson med motiveringen:
Anna har sedan flera år engagerat sig i de ensamkommande flyktingungdomarnas situation i kommunen. Anna har gjort arbetet osjälviskt och med stort engagemang. Hennes arbete har betytt mycket för ungdomarna. Anna har även drivit opinion i olika sammanhang för flyktingungdomarnas situation.

 

2019 års vinnare blev Karin Sandström samt Ida och Linus Torgeby

Karin Sandström med motiveringen: Karin är en eldsjäl som kämpat med föreningen Öckerö Pride för att väcka just dessa frågor och göra skillnad för många i och utanför vår kommun.
Ida och Linus Torgeby med motiveringen:

För sitt stora engagemang för kommunens ensamkommande ungdomar och nyanlända familjer.


2018 års vinnare blev Aktiv Ungdom Öckerö.

Motivering:

För ett fantastiskt arbete som integrerar och sammanför ungdomar i och med den nya lägerverksamheten sommaren 2018 - både för deltagare men också genom att engagera mångkulturella ungdomar som ledare.


2017 års vinnare blev Abass Nekzad och Anna Magnusson.

Motivering:
Abass kom till kommunen som flykting 2015 och anställdes tidigt för att undervisa ensamkommande ungdomar. Han har på kort tid blivit en god förebild i vår kommun.

Anna får priset för sina viktiga insatser för ensamkommande ungdomar som hon öppnat sitt hem för. Anna har varit initiativrik och inspirerat andra.


2016 års vinnare blev Maria Eliasson och Victor Ekman och deras projekt "Språkvänner"

Motivering:
Maria Eliasson och Victor Ekman, Öckerö gymnasieskola, har genom engagemang och entusiasm varit drivkrafterna bakom ”Språkvänner”, en helt ideell verksamhet som syftar till att integrera ensamkommande ungdomar i kommunen. Genom ”Språkvänner” fick många ensamkommande tidigt ett socialt sammanhang och möjlighet att lära känna andra ungdomar. Under våren besökte mellan 40 och 50 ensamkommande dessa träffar vid varje tillfälle. Maria och Victor har också lyckats med att involvera många av sina skolkamrater i projektet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: