Sammanträdesprotokoll ifrån Bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 24 augusti 2021 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 augusti 2021

Paragrafer: 75-85

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 06 september 2021

Datum för nedtagande: 27 september 2021

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Öckerö

Senast uppdaterad:

Publicerad: