Öckerö Rederi AB

Öckerö Rederi AB är ett av Öckerö kommuns kommunala bolag. Rederiet förvaltar skolfartyget T/S Gunilla som seglar med gymnasieungdomar över hela världen. Rederiet ansvarar även för den lokala båttrafiken i Öckerö kommun på uppdrag av Västtrafik, samt godstrafik och underhåll av färjelägen.

Öckerö Rederi AB bildades 2010 för ägande och förvaltning av skolfartyget T/S Gunilla. Fartyget har Öckerö som hemmahamn där Öckerö seglande gymnasieskola är den huvudsakliga och största kunden. T/S Gunilla är riggad som en tremastad bark avsedd som skolfartyg med anpassad inredning både vad gäller boende och utbildning.

Från 1 januari 2024 har Öckerö Rederi AB fått ett utökat uppdrag genom en verksamhetsövergång av Öckerö båttrafik från Öckerö kommun. Verksamhetsövergången innefattar köp av två fartyg, drift av färjetrafik, samt ansvar för godstrafik och underhåll av färjelägen. Detta innebär att Öckerö Rederi AB nu driftar den lokala persontrafiken för Västtrafik på linje 296 mellan Öckerö/Björkö/Kalvsund/Grötö samt att rederiet ansvarar för fordonstrafiken till de bilfria öarna, Grötö och Kalvsund.

Verksamheten har delats in i tre olika affärsområden och har cirka 40 medarbetare.

Mer information

Öckerö Rederi AB (länk kommer inom kort)

Senast uppdaterad:

Publicerad: