Gymnasium

Du kan studera vidare på gymnasienivå när du gått ur grundskolans årskurs 9 eller fått motsvarande utbildning på annat sätt.

Här hittar du information om ansökan och antagning till gymnasiet, oavsett om du söker till en skola i eller utanför kommunen. I Öckerö kommun finns en gymnasieskola. Det är en kommunal skola som heter Öckerö seglande gymnasieskola (ÖSG). På skolan går cirka 300 elever.

Öckerö seglande gymnasieskola

Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder tre program: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin. Programmen har alla anknytning till havet och sjöfarten.

Läs mer om Öckerö seglande gymnasieskola.

Besök Öckerö seglande gymnasieskolas webbplatslänk till annan webbplats.

Val och antagning

Öckerö kommun ingår i Göteborgsregionen, GR, som består av Göteborg och ytterligare tolv kommuner. Ungdomar från Öckerö kommun får fritt söka alla gymnasieutbildningar som anordnas inom Göteborgsregionens tretton kommuner. Gymnasieskolor på andra orter kan man få söka i vissa fall. Kontakta din studievägledare för mer information.

Inom GR tillämpas gemensam antagning till gymnasieskolorna i regionen. Eleverna får information om gymnasievalet av studievägledaren på grundskolan.

Information till dig som sökt gymnasieskolan 2021.PDF

Gymnasievalet gör elever med hjälp av vårdnadshavare via e-tjänsten Indra2.länk till annan webbplats

Byta skola eller program

Skolan får besluta att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen. Detta gäller om: det finns plats på den aktuella studievägen  och om den sökande är behörig och har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen. (gymnasieförordningen 7 kap, 8§

En elev som flyttar under sin studietid är enligt skollagen 16 kap 37-42§§ garanterad att fullfölja utbildningen till slut. Om huvudmannen är offentlig har elev rätt att fullfölja utbildning på valt program/inriktning inom samverkansområdet.

Betyg och bedömning

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. Betyg i en kurs ska sättas när undervisningstiden upphör och betygsättningen ska ske i anslutning till den tidpunkten.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Läs mer om betyg i gymnasieskolan på skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ekonomi, Studiebidrag

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet, bland annat studiebidrag. Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. På CSN:s webbplats hittar du information om de olika bidragen, hur du ansöker och vad du behöver tänka på.

Läs mer om bidrag för gymnasiestudier i Sverige på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats

Om du slutar eller inte går på gymnasiet

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för dig som är mellan 16-20 år som inte studerar eller har en gymnasieexamen. Det innebär att Öckerö kommun ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till sysselsättning för dig som tillhör denna grupp.

För att läsa mer om vilka möjligheter som finns kan du läsa mer på gymnasieskolans webbplats eller kontakta gymnasieskolans kurator.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2021-06-17 13.07

Publicerad: 2019-01-28 10.42
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö