Kris och beredskap

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har beredskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris.

Om det är en händelse som allvarligt påverkar människor, miljö och egendom varnas allmänheten med viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Den myndighet som begär ett VMA har ansvar för att informationen i meddelandet är riktig och sann. Informationen får du via radio P4 Göteborg och TV.

Kommunens krisledningsorganisation

Under en samhällsstörning eller kris krävs det ofta extra åtgärder och resurser från kommunen. Den kommunala krisledningsorganisation träder i kraft under en samhällsstörning eller en extraordinär händelse. Krisledningen ska se till att rätt åtgärder och resurser samordnas där de gör mest nytta. Vi förstärker vår befintliga organisation så att vi på ett bra sätt kan informera om det som har hänt, samverka med andra aktörer och samordna krishanteringsinsatser. Vårt mål är att hantera händelsen snabbt och effektivt med så få konsekvenser som möjligt för människor som vistas i kommunen. Vår prioritering är sårbara grupper som har svårt att själva hantera en krissituation, exempelvis sjuka och små barn.

Risk- och sårbarhetsanalys

Öckerö kommun arbetar kontinuerligt med att identifiera och analysera risker som kan resultera i samhällsstörningar och kriser. Detta sammanfattas i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys som görs i samband med varje ny mandatperiod. I risk- och sårbarhetsanalysen görs bedömningar om hur samhällsstörningar kan komma att påverka samhällsviktiga verksamheter som exempelvis skolor, vattenförsörjning samt elnät.

Öckerö kommuns Risk- och sårbarhetsanalys Pdf, 1.4 MB.

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen tas ett program för krisberedskap fram innehållande lämpliga åtgärder som prioriteras för att förebygga samhällsstörningar och kriser.

Central krisledningsplan för Öckerö kommun Pdf, 186.1 kB.

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten 

VMA används för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor, till exempel gasutsläpp eller en stor brand. Människor uppmanas att lyssna på radio och tv.

Vad ska jag göra vid VMA?

Om du hör signalen eller mottar varningen via telefon eller radio/tv ska du:

 • Läsa och följa instruktionerna noga
 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
 • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
 • För information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinfo.se Länk till annan webbplats.

Test av VMA-signal

I Göteborg testas VMA-signalen (Hesa Fredrik) klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under ca två minuter. Varningen kan gälla till exempel utsläpp av giftig gas.

VMA via olika kanaler

VMA kan skickas på följande sätt:

 • Sms där telefonen är skriven
 • Sms dit telefonen lokaliseras
 • Talat meddelande på fast telefoni
 • Sveriges radio P4
 • SVT 1 och 2
 • Sen finns möjlighet för sändningsledningen att förmedla meddelande genom andra kanaler så som radio och tv

Mer information om VMA hittar du hos smsalarm Länk till annan webbplats.

Stöd vid en kris

Om antalet personer som behöver psykisk och socialt stöd är så stort att samhällets vanliga resurser inte räcker till aktiveras kommunens POSOM grupp (Psykiskt- och socialt omhändertagande). Organisationen består av representanter från bland annat kommunens socialtjänst, Svenska kyrkan och primärvården. Det är kommunens krisledningsgrupp som kan aktivera POSOM-gruppen.

POSOM-gruppen leder och samordnar omhändertagandet, aktiverar stödpersoner, organiserar stödcentra, handhar information och praktiska frågor. Exempel då POSOM-gruppen aktiverats är vid Tsunamikatastrofen 2004.

POSOM arbetar för att

 • Ge psykologisk och social första hjälp vid större olyckor
 • Vid behov följa upp dem som drabbats och se till att stöd ges även efter det akuta skedet.
 • Genom psykiskt och social omsorg förebygga psykisk ohälsa på sikt.

Stormar och hårt väder

Öckerö kommuns position längst ut till väster gör att vi ibland är mer utsatta för hårt väder än andra kommuner. Därför har våra kommunala verksamheter en beredskap att klara av detta. Det kan också vara bra att du själv har en beredskap ifall vi skulle drabbas av extremt väder.

Läs om hur du förbereder dig för kris.

Kommunen samarbetar med Länsstyrelsen, andra berörda kommuner och myndigheter som räddningstjänst, polis och sjukvård, kring förberedelserna och även kring eventuella efterverkningar i samband med oväder.

Följ väderleksrapporterna

Allmänheten uppmanas följa väderleksrapporterna och nyheterna om det är oväder eller om det är på väg mot oss. Vädervarningar meddelas också via Sveriges Radio P4 Göteborg, 101,9 Mhz.

Till Krisinformation.se: Om stormar och oväder. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö