Öckerös lekplats

Lekplatsen på Öckerö ligger mellan Sommarvägen och Valemossen. Här finns det gungor, rutschkana, fjädergunga, gungbräda, sandlåda och lekbåt.

Lekplats med gungor, rutschkana, fjädergunga, gungbräda, sandlåda och lekbåt

Lekplatsen sköts av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: