Boende med särskild service

Om du ingår i en av de personkretsar som beskrivs i LSS och har en funktionsnedsättning som gör att du behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende. Då kan du ansöka om en bostad med särskild service. I boendet finns personal som kan ge stöd inom de områden som du inte kan sköta på egen hand såsom exempelvis städning, matlagning och personlig hygien. Nedan följer information om de tre olika formerna för bostad med särskild service.

Gruppboende

Gruppboende, även kallat bostad med särskild service, är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen.

Information om bedömning för stöd enligt LSS

Vad erbjuder vi?

De vanligaste boendeformerna inom bostad med särskild service är gruppbostad och servicebostad. Var och en har sin privata lägenhet med möjlighet till enklare matlagning, hygien och samvaro. I en gruppbostad finns upp till sex lägenheter där du har närhet till personal och till ett gemensamt utrymme. Lägenheterna kan anpassas till varje hyresgästs behov och funktionsnedsättning. Du hyr din lägenhet precis som andra och får stöd efter dina egna behov av en fast personalgrupp.

Ansökan och utredning

För att ansöka om bostad enligt särskild service kontaktar du socialkontoret. En socialsekreterare gör då en bedömning och utredning av dina behov och fattar därefter ett beslut.
Här kan du läsa mer om ansökan och hur en utredning går till.

Särskilt anpassad bostad

Med en annan särskilt anpassad bostad för vuxna avses en av kommunen anvisad bostad med viss grundanpassning men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Servicebostad

Servicebostad är till för personer som behöver mycket stöd i vardagen, men inte i lika stor utsträckning som i en gruppbostad. Servicebostaden är oftast en lägenhet som är knuten till en personalgrupp. Dessa lägenheter kan exempelvis vara utspridda i ett bostadsområde, samlade i ett trapphus eller på en särskild våning i ett hus.

Den som har insatsen servicebostad för vuxna har en lägenhet med ett eget hyreskontrakt och betalar själv hyra och sin hemförsäkring, mat, el med mera. I insatsen ingår att den enskilde ska ta emot stöd av personal och vara delaktig i alla göromål i sin bostad.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö