Rörö skola

På Rörö skola går elever från förskoleklass till årskurs 3 i en åldersintegrerad klass.

Det tematiska arbetet är väl utvecklat. Naturligtvis finns här också fritidshem. Här utnyttjar man dagligen de möjligheter som öns naturområden ger.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Zandra Adolfsson

Rektor

Besöksadress
Byns väg 16
Rörö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Fritidshem
Telefon: 031-96 41 77