Missbruk

Känner du att alkohol, droger eller spelande har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig? Kontakta oss!

Du som missbrukar måste själv ansöka om att få hjälp. Du som är anhörig har möjlighet att lämna en orosanmälan eller själv få råd och stöd.

Hjälp vid missbruk

Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor kan vända dig till oss. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. Vi börjar alltid med att göra en utredning för att se vilken typ av insats eller behandling som är lämplig. Insatserna varierar, det kan vara allt ifrån enstaka rådgivningssamtal till mer omfattande behandlingsinsatser. Insatserna beviljas genom beslut av socialsekreterare. När det gäller vård på behandlingshem är det socialnämndens individutskott som fattar beslut.

Hos socialkontoret kan du få följande stöd och hjälp:

  • om du har drogproblem
  • har frågor om alkohol och narkotika
  • vill förändra dina drogvanor
  • vill ha stöd i fortsatt drogfrihet
  • vill ha information om drogers skadeverkningar
  • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns

Rådgivning och stöd för anhöriga

På enheten för stöd och behandling kan du få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. Du kan också få stöd om missbruket gäller någon i din närhet. Hör av dig till enheten för stöd och behandling för råd- och stödsamtal på telefonnummer 031-97 64 53. Samtalen registreras och journalförs inte, de är kostnadsfria och förs under sekretess.

Drogförebyggande

I Öckerö kommun finns två drogförebyggare som arbetar i kommunens högstadieskolor för att förebygga droganvändning bland unga. Här kan du läsa mer om deras arbete.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö