Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Missbruk

Känner du att alkohol, droger eller spelande har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig? Tveka inte att söka hjälp!

Socialtjänsten i Öckerö kommun arbetar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och narkotika.

Hur kan jag få hjälp med mitt missbruk?

Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor kan vända dig till oss. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. Vi börjar alltid med att göra en utredning för att se vilken typ av insats/behandling som är lämplig. Du kan också få stöd om missbruket gäller någon i din närhet. Insatserna varierar i hög grad, det kan vara allt ifrån enstaka rådgivningssamtal till täta, regelbundna kontakter. Insatserna beviljas genom beslut av socialsekreterare. När det gäller vård på behandlingshem är det kommunstyrelsens sociala utskott som fattar beslut.

I Öckerö kommun kan du via socialkontoret få följande stöd och hjälp:

  • om du har drogproblem
  • är anhörig till någon med drogproblem
  • har frågor om alkohol och narkotika
  • vill förändra dina drogvanor
  • vill ha stöd i fortsatt drogfrihet
  • vill ha information om drogers skadeverkningar
  • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns

Rådgivning och stöd

Via missbruksrådgivaren på Behandlingsenheten kan du få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. Du kan också få stöd om missbruket gäller någon i din närhet. Det kan vara allt ifrån enstaka rådgivningssamtal till mera regelbunden kontakt.

Utredning vid behov av bistånd

Socialkontoret tar emot ansökningar och utreder behov av bistånd.
Socialkontoret tar även emot anmälningar.

På Behandlingsenheten, Hedens By, kan enskilda och anhöriga få råd och stöd under en kortare tid eller i en akut situation.
Telefon 031-97 64 53

Drogförebyggande

I Öckerö kommun finns två drogförebyggare som arbetar i kommunens högstadieskolor för att förebygga droganvändning bland unga. Här kan du läsa mer om deras arbete.

Publicerad den: 2019-05-31 12.33