Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagens 6 kap 1-6 §§, i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor.

Reglemente Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 337.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2024:

Beredning

Sammanträde

Tisdag 9 januari

Tisdag 23 januari

Tisdag 6 februari

Tisdag 20 februari

Tisdag 12 mars

Tisdag 26 mars

Onsdag 10 april 

Tisdag 23 april

Tisdag 14 maj

onsdag 29 maj

Onsdag 5 juni

Onsdag 19 juni

Tisdag 13 augusti

Tisdag 27 augusti

Tisdag 10 september

Tisdag 24 september

Onsdag 9 oktoberOnsdag 23 oktober

Tisdag 5 november

Tisdag 19 november
Onsdag 4 decemberTisdag 17 december
  

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2024 Pdf, 100.7 kB.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda


Namn

Parti

Uppdrag

Jan Utbult

KD

Ordförande

Anders Kjellgren

M

1:e vice ordförande

Maria Brauer

S

2:a vice ordförande

Henrik Karlsson

KD

Ledamot

Annika Mauléon

KD

Ledamot

Helene Berndtsson

M

Ledamot

Erik Johansson

L

Ledamot

Thomas Wijk

S

Ledamot

Ronnie Bryngelsson

S

Ledamot

Annika Andersson

V

Ledamot

Mats Plahn

SD

Ledamot


ErsättareHans Wickstrand

KD

Ersättare

Robertho Settergren

KD

Ersättare

Andreas Rydbo

M

Ersättare

Philip Larsson

M

Ersättare

Sandra Svensson

M

Ersättare

Fredrik Lönn

L

Ersättare

Göran Olsson

S

Ersättare

John Olsson

S

Ersättare

Marita Aguilar Sedelius

MP

Ersättare

Anna Skrapste

MP

Ersättare

Anna Brewer

SD

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Ellen Borgqvist

Kommunsekreterare

Jan Utbult

Kommunalråd

Rickard Vidlund

Kommundirektör