Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagens 6 kap 1-6 §§, i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor.

Uppdragshandling Pdf, 413.8 kB.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider:

Beredning

Sammanträde

Tisdag 11 januari kl 09.00

Tisdag 25 januari kl 09.15

Tisdag 8 februari kl 09.00

Onsdag 23 februari kl 09.15

Tisdag 8 mars kl 09.00

Tisdag 22 mars kl 09.15

Onsdag 23 mars kl 09:00

Tisdag 5 april kl 09:15

Onsdag 13 april kl 09.00

Tisdag 26 april kl 09.15

Tisdag 10 maj kl 09:00

Onsdag 25 maj kl 09.15

Tisdag 7 juni kl 09.30

Tisdag 21 juni kl 09.15

Tisdag 16 augusti kl 09.00

Tisdag 30 augusti kl 09.15

Tisdag 13 september kl 09:00

Tisdag 27 september kl 09.15

Onsdag 12 oktober kl 09.00Onsdag 26 oktober 09:15

Fredag 28 oktober kl 09.00

Tisdag 8 november kl 09.15
Tisdag 15 november kl 09.00Tisdag 29 november kl 09.15
Tisdag 6 december kl 09:00Tisdag 20 december kl 09:15


Kontaktuppgifter till förtroendevalda


Namn

Parti

Uppdrag

Jan Utbult

KD

Ordförande

Jennie Wernäng

M

1:e vice ordförande

Maria Brauer

S

2:a vice ordförande

Henrik Karlsson

KD

Ledamot

Anders Kjellgren

M

Ledamot

Kent Lagrell

M

Ledamot

Bo Norrhem

L

Ledamot

Ronnie Bryngelsson

S

Ledamot

Boel Lanne

MP

Ledamot

Eva Wallin

KD

Ledamot

Mats Plahn

SD

Ledamot


ErsättareHans Wickstrand

KD

Ersättare

Isak Strömblad

KD

Ersättare

Martina Lindqvist

KD

Ersättare

Helene Berndtsson

M

Ersättare

Mathias Johannesson

M

Ersättare

Sandra Svensson

M

Ersättare

Vera Molin

L

Ersättare

Thomas Wijk Länk till annan webbplats.

S

Ersättare

Annika Andersson

V

Ersättare

Göran Billvall

V

Ersättare

Anna Brewer

SD

Ersättare

Carina Wallhult

KD

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Ellen Borgqvist

Kommunsekreterare

Jan Utbult

Kommunalråd

Rickard Vidlund

Kommundirektör