Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagens 6 kap 1-6 §§, i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider:

Beredning

SammanträdeOns 14 augusti kl 09.00

Tis 27 augusti kl 09.15

Tis 10 september kl 13.30

Tis 24 september kl 09.15

Tis 1 oktober kl 09.00

Tis 15 oktober kl 09.15

Tis 29 oktober kl 09.00

Tis 12 november kl 09.15

Tis 19 november kl 09.00

Tis 3 december kl 09.15

 

Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Namn

Parti

Uppdrag

Jan Utbult

KD

Ordförande

Jennie Wernäng

M

1:e vice ordförande

Maria Brauer

S

2:a vice ordförande

Henrik Karlsson

KD

Ledamot

Martina Kjellqvist

KD

Ledamot

Anders Kjellgren

M

Ledamot

Kent Lagrell

M

Ledamot

Göran Ohlsson

L

Ledamot

Ronnie Bryngelsson

S

Ledamot

Boel Lanne

MP

Ledamot

Jan Ek

SD

Ledamot


ErsättareHans Wickstrand

KD

Ersättare

Isak Strömblad

KD

Ersättare

Martina Lindqvist

KD

Ersättare

Helene Berndtsson

M

Ersättare

Mathias Johannesson

M

Ersättare

Sandra Svensson

M

Ersättare

Vera Molin

L

Ersättare

Ronald Caous

S

Ersättare

Annika Andersson

V

Ersättare

Göran Billvall

V

Ersättare

Mats Plahn

SD

Ersättare


Kallelser och protokoll

Publicerad den: 2019-04-01 10.27
Kontakt

Tannaz Ghaderi

Enhetschef Kansli och juridik

Jan Utbult

Kommunalråd

Gull-Britt Eide

Kommundirektör