Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagens 6 kap 1-6 §§, i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor.

UppdragshandlingPDF

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider:

Beredning

SammanträdeTorsdag 9 januari kl 09.00

Tisdag 21 januari kl 09.15

Onsdag 5 februari kl 09.00

Tisdag 18 februari kl 09.15

Tisdag 10 mars kl 09.00

Tisdag 24 mars kl 09.15

Tisdag 14 april kl 09.00

Tisdag 28 april kl 09.15

Tisdag 14 april kl 09.00

Tisdag 12 maj kl 09.15

Tisdag 12 maj kl 13.00

Tisdag 26 maj kl 09.15

Tisdag 2 juni kl 09.00

Tisdag 16 juni kl 09.15

Tisdag 18 augusti kl 09.00

Tisdag 1 september kl 09.15

Tisdag 18 augusti kl 09.00

Tisdag 15 september kl 09.15

Tisdag 15 september kl 13.00

Tisdag 29 september kl 09.15

Tisdag 6 oktober kl 09.00

Tisdag 20 oktober kl 09.15

Tisdag 27 oktober kl 09.00

Tisdag 10 november kl 09.15

Tisdag 17 november kl 09.00

Onsdag 2 december kl 09.15


Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Namn

Parti

Uppdrag

Jan Utbult

KD

Ordförande

Jennie Wernäng

M

1:e vice ordförande

Maria Brauer

S

2:a vice ordförande

Henrik Karlsson

KD

Ledamot

Martina Kjellqvist

KD

Ledamot

Anders Kjellgren

M

Ledamot

Kent Lagrell

M

Ledamot

Bo Norrhem

L

Ledamot

Ronnie Bryngelsson

S

Ledamot

Boel Lanne

MP

Ledamot

Jan Ek

SD

Ledamot


ErsättareHans Wickstrand

KD

Ersättare

Isak Strömblad

KD

Ersättare

Martina Lindqvist

KD

Ersättare

Helene Berndtsson

M

Ersättare

Mathias Johannesson

M

Ersättare

Sandra Svensson

M

Ersättare

Vera Molin

L

Ersättare

Ronald Caous

S

Ersättare

Annika Andersson

V

Ersättare

Göran Billvall

V

Ersättare

Mats Plahn

SD

Ersättare


Kallelser och protokoll

Kallelser

Protokoll

Senast uppdaterad: 2020-04-20 10.14

Publicerad: 2019-04-01 10.27
Kontakt

Tannaz Ghaderi

Enhetschef Kansli och juridik

Jan Utbult

Kommunalråd

Anna Dannjé Brocker

Tillförordnad Kommundirektör