Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagens 6 kap 1-6 §§, i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor.

UppdragshandlingPDF

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider:

Beredning

Sammanträde

Torsdag 7 januari kl 09.00

Tisdag 19 januari kl 09.15

Tisdag 9 februari kl 09.00

Tisdag 23 februari kl 09.15

Tisdag 9 mars kl 09.00

Tisdag 23 mars kl 09.15

Onsdag 14 april kl 09.00

Tisdag 27 april kl 09.15

Onsdag 12 maj kl 13.00

Tisdag 25 maj kl 09.15

Onsdag 9 juni kl 09.00

Tisdag 22 juni kl 09.15

Tisdag 17 augusti kl 09.00

Tisdag 31 augusti kl 09.15

Tisdag 14 september kl 13.00

Tisdag 28 oktober kl 09.15

Tisdag 5 oktober kl 09.00

Tisdag 19 oktober 09:15

Torsdag 28 oktober kl 09.00

Tisdag 9 november kl 09.15

Tisdag 16 november kl 09.00

Tisdag 30 november kl 09.15

Måndag 6 december kl 09:00

Tisdag 14 december kl 09:15

 

Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Namn

Parti

Uppdrag

Jan Utbult

KD

Ordförande

Jennie Wernäng

M

1:e vice ordförande

Maria Brauer

S

2:a vice ordförande

Henrik Karlsson

KD

Ledamot

Anders Kjellgren

M

Ledamot

Kent Lagrell

M

Ledamot

Bo Norrhem

L

Ledamot

Ronnie Bryngelsson

S

Ledamot

Boel Lanne

MP

Ledamot


ErsättareHans Wickstrand

KD

Ersättare

Isak Strömblad

KD

Ersättare

Martina Lindqvist

KD

Ersättare

Helene Berndtsson

M

Ersättare

Mathias Johannesson

M

Ersättare

Sandra Svensson

M

Ersättare

Vera Molin

L

Ersättare

Ronald Caous

S

Ersättare

Annika Andersson

V

Ersättare

Göran Billvall

V

Ersättare

Mats Plahn

SD

Ersättare


Senast uppdaterad: 2021-09-13 11.38

Publicerad: 2019-04-01 10.27
Kontakt

Tannaz Ghaderi

Enhetschef Kansli och juridik

Jan Utbult

Kommunalråd

Rickard Vidlund

Kommundirektör