Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och ansvarar för den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagens 6 kap 1-6 §§, i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor.

Reglemente Pdf, 198.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Budget- och uppdragshandling Pdf, 180.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2023:

Beredning

Sammanträde

Tisdag 10 januari

Tisdag 24 januari

Tisdag 7 februari

Tisdag 21 februari

Tisdag 14 mars

Tisdag 28 mars

Tisdag 4 april 

Tisdag 25 april

Tisdag 16 maj

Tisdag 30 maj

Onsdag  7 juni

Tisdag 20 juni

Tisdag 15 augusti

Onsdag 30 augusti

Tisdag 12 september

Onsdag 27 september

Tisdag 3 oktoberTisdag 17 oktober

Fredag 27 oktober

Tisdag 14 november
Fredag 17 november

Onsdag 29 november

Tisdag 5 decemberTisdag 19 december

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2023 Pdf, 115.7 kB.

Kontaktuppgifter till förtroendevalda


Namn

Parti

Uppdrag

Jan Utbult

KD

Ordförande

Anders Kjellgren

M

1:e vice ordförande

Maria Brauer

S

2:a vice ordförande

Henrik Karlsson

KD

Ledamot

Annika Mauléon

KD

Ledamot

Helene Berndtsson

M

Ledamot

Erik Johansson

L

Ledamot

Thomas Wijk

S

Ledamot

Ronnie Bryngelsson

S

Ledamot

Annika Andersson

V

Ledamot

Mats Plahn

SD

Ledamot


ErsättareHans Wickstrand

KD

Ersättare

Robertho Settergren

KD

Ersättare

Andreas Rydbo

M

Ersättare

Philip Larsson

M

Ersättare

Sandra Svensson

M

Ersättare

Fredrik Lönn

L

Ersättare

Göran Olsson

S

Ersättare

John Olsson

S

Ersättare

Marita Aguilar Sedelius

MP

Ersättare

Anna Skrapste

MP

Ersättare

Anna Brewer

SD

Ersättare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Ellen Borgqvist

Kommunsekreterare

Jan Utbult

Kommunalråd

Rickard Vidlund

Kommundirektör