Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja de ledningsprocesser i Öckerö kommun som ägs av kommunstyrelsen. Förvaltningens övergripande uppgift är att ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder det stöd och underlag som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret.

Förvaltningen ska också ansvara för att det finns en effektiv, kvalitativ och rättssäker myndighetsutövning och hantering av huvudmannauppgifter i Öckerö kommun.

Uppdrag

Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja de ledningsprocesser i Öckerö kommun som ägs av kommunstyrelsen. Förvaltningens övergripande uppgift är att ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder det stöd och underlag som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret. Förvaltningen ska också ansvara för att det finns en effektiv, kvalitativ och rättssäker myndighetsutövning och hantering av huvudmannauppgifter i Öckerö kommun.

I stödet till nämnderna ingår uppgifter som att föreslå mål och budget för drift och investeringar, utveckla, följa upp och utvärdera system, mål och ekonomiskt resultat för kommunen.

Organisation

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av kommundirektör Rickard Vidlund.

Förvaltningsledning

I kommunstyrelsens förvaltningsledning ingår

  • Kommundirektör
  • Verksamhetschef för styr och stöd
  • Verksamhetschef för samhällsbyggnad
  • Enhetschef för besöks- och näringslivsenheten
  • Kvalitetsutvecklare

Verksamheter och enheter

Senast uppdaterad:

Publicerad: