Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja de ledningsprocesser i Öckerö kommun som ägs av kommunstyrelsen. Förvaltningens övergripande uppgift är att ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder det stöd och underlag som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret.

Förvaltningen ska också ansvara för att det finns en effektiv, kvalitativ och rättssäker myndighetsutövning och hantering av huvudmannauppgifter i Öckerö kommun.

Uppdrag

Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja de ledningsprocesser i Öckerö kommun som ägs av kommunstyrelsen. Förvaltningens övergripande uppgift är att ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder det stöd och underlag som behövs för att kunna ta det politiska ansvaret. Förvaltningen ska också ansvara för att det finns en effektiv, kvalitativ och rättssäker myndighetsutövning och hantering av huvudmannauppgifter i Öckerö kommun.

I stödet till nämnderna ingår uppgifter som att föreslå mål och budget för drift och investeringar, utveckla, följa upp och utvärdera system, mål och ekonomiskt resultat för kommunen.

Organisation

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av tf. kommundirektör Anna Dannjé Brocker

Förvaltningsledning

I kommunstyrelsens förvaltningsledning ingår

  • Kommundirektör
  • Verksamhetschef för styr och stöd
  • Verksamhetschef för fritid och kultur
  • Enhetschef för besöks- och näringslivsenheten
  • Kvalitetsutvecklare

Verksamheter och enheter

Senast uppdaterad: 2020-06-17 08.13

Publicerad: 2019-06-10 16.57