Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beställning av kopia på slutbetyg

Om du vill ha en kopia på ditt slutbetyg från grundskolan, fyll i formuläret.

Handläggningstiden är cirka två arbetsdagar.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Hur vill du ha ditt slutbetyg skickat till dig?
Hur vill du ha ditt slutbetyg skickat till dig?Senast uppdaterad: 2019-07-01 13.42

Publicerad: 2019-07-01 13.35
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö