Beställning av kopia på slutbetyg

Om du vill ha en kopia på ditt slutbetyg från grundskolan, fyll i formuläret.

Handläggningstiden är cirka två arbetsdagar.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Hur vill du ha ditt slutbetyg skickat till dig?
Hur vill du ha ditt slutbetyg skickat till dig?Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö