Brattebergsskolan

På Brattebergsskolan på Öckerö går elever från årskurs 4 upp till årskurs 9.

Lokaler och utemiljö

Vi befinner oss i nybyggda lokaler som är moderna och anpassade efter framtidens behov.

Arbetssätt

Brattebergsskolan 4-9 arbetar i åldershomogena klasser men samarbetar mellan grupperna då det är lämpligt. Vi arbetar utifrån från en helhetssyn på barnen. Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbetet då tryggheten för alla våra elever är en av våra grundpelare. På skolan råder ett gott klimat och här trivs barn och vuxna tillsammans.

Måluppfyllelsen är god vilket ger oss utrymme att ytterligare fokusera på ökade kunskaper och att ge eleverna ökad lust att lära. Här bedrivs också slöjd i en form som kallas Öppen verkstad, där slöjdlärarna och klassläraren arbetar tillsammans med barnen i slöjdprocessen.

Fritidsverksamhet

Barn som går på Brattebergsskolan erbjuds fritids både på morgon och eftermiddag på Kompassenskolan som ligger i nära anslutning till skolan. Personal från fritids följer eleverna till skolan på morgonen och hämtar dem på eftermiddagen.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Britta Svensson

Rektor 4-9

Malin Sandström

Biträdande rektor 4-9

Cecilia Thundahl

Rektor Centrum för lärande

Besöksadress
Brattevägen 34
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö