Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmäl ägarbyte på fastighet med VA-anslutning och renhållningstjänst

Här kan du göra flyttanmälan, uppge ägarbyte för vatten/avlopp och för sophämtning.

Behöver du beställa ett nytt abonnemang kontakta kommunservice.

Publicerad den: 2019-03-27 14.56
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö