Återansökan Ekonomiskt bistånd

För dig som har ekonomiskt bistånd idag och vill ansöka om det på nytt kan du använda dig av den här blanketten. Du kan även hämta en blankett på kommunhuset och fylla i direkt på plats.

Återansökan ekonomiskt bistånd (pdf) Pdf, 159.1 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö