Justerat protokoll från Socialnämndens sammanträde 2024-03-21

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2024-03-21 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 21 mars 2024

Paragrafer: 16-33

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 26 mars 2024

Datum för nedtagande: 17 april 2024

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-cb41f01c7e916343280-b6b6351443c73433397-d952425c8b3d6539312 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: