Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-04-25

Sammanträde med Öckerö kommunfullmäktige hålls torsdagen den 25 april 2024 kl 17.15 för behandling av ärenden enligt dagordning publicerad på kommunens hemsida.

Sammanträdet äger rum i Öckerösalen, kommunhuset och direktsänds på kommunens youtube-kanal.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för nedtagande: 10 maj 2024

Senast uppdaterad:

Publicerad: