Har din verksamhet en fettavskiljare?

Öckerö kommun har nu ett avtal med en upphandlad entreprenör för tömning av fettavskiljare hos verksamheter inom kommunen. 

Som regel ska alla verksamheter vilka regelbundet hanterar livsmedel ha en fettavskiljare för att undvika att fett kommer ut i avloppet. Hit hör exempelvis restauranger, pizzerior, bagerier, livsmedelsbutiker och storkök för servering. Dimensionering, installation och skötsel av fettavskiljaren ska göras enligt svensk standard SS-EN 1825 1/ 2 (se Renhållningsordningen 19 §).

Kommunens kretsloppsenhet vill att verksamheter med fettavskiljare hör av sig via mail till kretsloppsenheten@ockero.se för att inkluderas i avtalet. Genom att samordna tömningarna minskar risken för uteblivna tömningar, kommunen får bättre översikt och statistik på avfallsmängder. Använd gärna mailadressen även för eventuella frågor.

Fett på dunk/fat
I de undantagsfall där en verksamhet har fått godkänt med fettavskiljare under bänk ska fettet samlas på fat. Detsamma gäller spillfett efter exempelvis fritering vilket samlas upp i dunk eller liknande kärl och omhändertas. Sedan årsskiftet ska bioavfall, och därmed fett, sorteras ut för återvinning och inte förbrännas. Verksamheter har möjlighet att själva lämna in sitt fett till Kärrsviks återvinningscentral. Kontakta personal på området för anvisad avlämningsplats för fett från verksamheter och för att ta emot ett kvitto. Det finns även särskilda fettåtervinningsföretag som hämtar fett på fat vid din fastighet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: