I Bibliotek i Västs gemensamma bibliotekskatalog kan du låna, förlänga, reservera och söka efter medier hemifrån.

Logga in med ditt lånekortsnummer eller personnummer och din PIN-kod för att se dina befintliga lån.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö