Överförmyndarnämnden

Nämnden för överförmyndare i samverkans uppgift är att förhindra att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska drabbas av rättsförluster.


Nämnden för överförmyndare i samverkan är en kommunal myndighet och har som uppgift att kontrollera det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför. Nämndens huvudsakliga uppgift är att skydda underåriga och vuxna, som inte själva kan tillvara sin rätt, ska drabbas av rättsförluster. Observera att föräldrar som är förmyndare för sina barn står under nämndens tillsyn, oavsett om barnet har egna tillgångar eller inte.

Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö har en gemensam hantering av god man, förvaltare och förmyndare. Det betyder att du ska kontakta överförmyndare i samverkan i Mölndal för att få hjälp med dina ärenden, se nedan. Länsstyrelsen är nämndens tillsynsmyndighet och gör inspektioner med jämna mellanrum.

Ledamöter och ersättare

Nämnden har sammanträde i Mölndal en gång i månaden och representeras av samtliga fem kommuner.

Följande ledamot och ersättare representerar Öckerö kommun 2023 - 2026:

  • Ledamot: Jan- Erik Bäck (KD)
  • Ersättare: Ronald Caous (S)

Mottagningstider för 2023

För att ta del av handlingar eller lämna in handlingar hos Överförmyndare i Samverkan vänder man sig till Mölndals stads kontaktcenter. De har öppet helgfri måndag-onsdag och fredag mellan kl.08:00-16:30, samt torsdagar mellan kl.08:00-18:00.

Övriga besök bokas efter överenskommelse.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan

031-315 18 80

Telefontider:
måndag - onsdag 10-12
fredag 10-12

ofs@molndal.se

Besöksadress: Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5, Mölndal

Mölndals stad webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: