Låna talböcker

Legimus – för dig med läsnedsättning

Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker från Legimus, som är en tjänst som tillhandahålls av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Kontakta biblioteket för att få ett eget konto hos Legimus.

E-tjänst: Legimus

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö