Sök bidrag & stipendier

Global Grant är en omfattande stipendieförteckning som innehåller information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare.

För att logga in väljer du Öckerö bibliotek i rulllistan och anger ditt lånekortsnummer.

E-tjänst: Global grant

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö