Öckerö är årets klättrare på delad andra plats i regionen när företag betygsätter kommunens service

När företagen betygsätter kommunens service, prisas Öckerö kommun regionalt i dubbel bemärkelse. Kommunen är vinnare i klassen Årets klättrare i Göteborgsregionen där man också placerar sig på en delad andra plats.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Andréas Beutler, förvaltningschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Jan Svensson, Näringslivschef, Besöks- och näringslivsenheten, gläds åt den positiva resultatförflyttningen och fortsätter arbetet med att förbättra kommunens service till företagen.

Företagare är fortsatt nöjda med Öckerö kommuns service och effektivitet vad gäller myndighetsutövning. Det visar Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023.

Öckerö klättrar mest i regionen

I SKR:s Insiktsmätning nöjd-kund-index (NKI) som genomförs årligen, placerade sig Öckerö kommun på en delad andra plats i Göteborgsregionen tillsammans med Lilla Edet. NKI för Öckerö uppgick till 76 av totalt 100, vilket är en hög nivå.

Resultatet visar även på en positiv utveckling över tid då Öckerö kommun dessutom vann kategorin Årets klättrare med totalt hela 8 NKI jämfört med 2022-års mätning.

Som kommun är vi tacksamma för det fina resultatet. Det ger oss också ett bra underlag för fortsatta förbättringsåtgärder. Ju bättre service Öckerö kommun kan leverera desto hållbarare och konkurrenskraftigare företag, menar Jan Svensson, Näringslivschef, Besöks- och näringslivsenheten.

Bra bemötande

Syftet med Insiktsmätningen är att följa upp hur kommunens service utvecklas sett till kundupplevd kvalitet. Enkätfrågorna rör sex serviceområden; Tillgänglighet, Information, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet.

När det kommer till service, ger företagen i Öckerö kommun högst omdöme till serviceområdet Bemötande som får 81 NKI. Samtliga serviceområden når ett högt index på mellan 76–81 NKI.

Brandskydd i topp

Myndighetsområdena som ingår i mätningen är: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelser, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd.

Här ger företagen myndighetsområdet Brandskydd högst index, 91 NKI. Myndighetsområdet Bygglov får lägst index, 69 NKI. Dock uppvisar just detta område en rejäl indexökning från 46 till 69 NKI på ett år.

Det är fantastiskt roligt att se när fokus och arbete ger resultat. Vi fortsätter att jobba för en ökad servicenivå, kommenterar Andréas Beutler, förvaltningschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Svarsfrekvensen för Öckerö kommun uppgick till 53 procent och utgör ett bra underlag för det fortsatta arbetet med att förbättra service och effektivitet av myndighetsutövning gentemot kommunens företag.

Läs mer om Insiktsmätning 2023

Företagsklimatet håller stabilt hög nivå i regionen | Business Region Göteborg (businessregiongoteborg.se) Länk till annan webbplats.

Företagsklimat | SKR Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: