Betels förskola

Betels förskola bygger sin verksamhet på en kristen grund där förskolan arbetar med leken som utgångspunkt för lärandet.      

Betels förskola har tre avdelningar med ungefär 40 barn i åldrarna 1-5 år. De tre avdelningarna Skäret, Holmarna och Klippan är syskonavdelningar med barn i alla förskolans åldrar.                

Ansöka till förskolan

Betels förskola har en egen kö och ansökan sker direkt till förskolan.

Läs mer om regler och ansök om plats på Betels förskola. Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Betels förskola
Skäret telefon: 073-022 06 15
Holmarna telefon: 073-022 06 13
Klippan telefon: 073-022 05 89

Förskolechef
Gunilla Lenning
Telefon: 073-022 06 39
E-post: gunilla.lenning@betelskolan.nu

Besöksadress
Lindblomsvägen 21
475 42 Hönö

Postadress
Lindblomsvägen 21
475 42 Hönö