Fotö Förskola

Fotö förskola är en kommunal förskola integrerad i Fotö skola där det sker ett nära samarbete. Förskolan har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Förskola och fritids har gemensam morgon– och eftermiddagsomsorg.

Förskolan erbjuder en trygg, rolig och stimulerande miljö för våra barn såväl inomhus som utomhus.

Fotö förskola är vackert belägen med milsvid utsikt över berg, hav och andra öar i vår skärgård. Närheten till den omväxlande naturen, utnyttjas ofta och gärna i vår verksamhet. Naturen är en stor inspirationskälla för oss. Lådcykeln tar oss också ut på upptäcktsfärder. Barnen som sover under förskoledagen gör det utomhus i vagnar.

Arbetssätt

I barnens utbildning ser vi att lärande sker i meningsfulla sammanhang. Lek och lärande bildar en helhet på vår förskola där den pedagogiska miljön är en viktig komponent för barnens utveckling av självständighet, fantasi och kreativitet.

På förskolan sker undervisningen i en varierad språklig och lärande miljö som stimulerar kreativitet, fantasi och skapar möjligheter till en mångfald av uttrycksformer. Hos oss ges barnen möjlighet till inflytande och delaktighet som är grundläggande värden i vårt demokratiska samhälle.

Öppettider

Förskolan har öppet från 06:00-17:30 och samarbetar med fritids vid öppning och stängning.

Måltider

Undvik lämning och hämtning under våra måltider.

Frukost kl. 08.00
Lunch från kl. 11.00
Mellanmål kl. 14.00

Allergier

På förskolan finns det barn som är allergiska mot olika födoämnen. Skicka därför inte med barnet mat, till exempel smörgås eller godis. Nötter och mandel är helt förbjudet i våra skollokaler. Om ditt barn har behov av specialkost behöver du lämna in ansökan om specialkost tillsammans med ett läkarintyg.

Du ansöker om specialkost via e-tjänst.

Anmälan av specialkost - Öckerö kommun (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Unikum

Unikum är Öckerö kommuns lärplattform. Den används i vårt pedagogiska arbete och för informationsspridning. Ladda ner appen Unikum Familj och logga in med bank-id för att ta del av informationen.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: