Skolportalen

(2) fjärrundervisningassisterande struktur.jpg

Struktur - Börja här

Struktur för sammanhållen pedagogisk digital lärmiljö

(2) fjärrundervisningassisterande checklisa.jpg

Stödmaterial och checklistor

Här finns stödmaterial och checklistor för dig som förbereder undervisning på distans

(2) fjärrundervisningassisterande ssupport.jpg

Frågor och support

Har du frågor eller saknar information?

goodbye-g-suite-for-education.jpg

Google workspace for education

Google workspace - basen för din undervisning

(2) fjärrundervisningassisterande teknik.jpg

Digitala lärresurser

Appar, program och verktyg som Barn- och utbildningsförvaltningen rekommenderar.

(2) Unikum.png

Unikum

Unikum - huvudsaklig kommunikationskanal mot vårdnadshavare

Portalen har utvecklats för att stödja kommunens pedagoger vid nätverksbaserad undervisning. Men för att underlätta för elever och vårdnadshavare har vi valt att göra sidan tillgänglig för alla.

Den här webbplatsen uppdateras kontinuerligt.

Nyheter

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang