Komvux på grundläggande och gymnasial nivå

Det finns många olika kurser och utbildningar du kan söka beroende på vad du behöver för att komma vidare in i arbetslivet eller i fortsatta studier. Du kan läsa enstaka kurser eller hela kurspaket, på heltid eller deltid, i gruppundervisning i klassrum eller som distansstudier.

På komvux kan slutföra dina grundskole- och gymnasiestudier. Du kan också få särskild behörighet för att kunna söka till universitet eller yrkeshögskola.

Öckerö kommun har ett avtal med Arbetsmarknad och Vuxenutbildning i Göteborg, vilket gör att du som är folkbokförd i Öckerö kommun erbjuds komvux i Göteborg. Innan du söker bokar du in dig på samtal med vår SYV (se Ansök till vuxenutbildning) Utbudet av kurser hittar du på Göteborgs stads webbplats.

Plugga på komvux - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Ansök till komvux på grundläggande och gymnasial nivå

Vänd dig till studie- och yrkesvägledaren (SYV) på komvux i Öckerö kommun för att boka en tid för samtal. Då genomför vi en inledande kartläggning inför dina studier på komvux. Samtidigt med en kartläggning av dina önskemål, erfarenheter och intressen ger vi dig självklart stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden.

Därefter skapar du ett studerandekonto i ansökningssystemet Alvis för att kunna söka en utbildning eller kurs. Information om hur ansökan går till hittar du på Göteborg Stads webbplats. Ansök till komvux - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Brita Malmcrona

Rektor vuxenutbildning

Andrea Hansson

Studie- och yrkesvägledare
Högstadiet, Komvux, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiet, Komvux och IMA/Studiecentrum

 

För kontakt via telefon, välkommen att ringa kommunens växel: 031-976200